Categorized | Naša téma

Riešenia od Torku pomáhajú výrobcom udržať nový hygienický štandard

27. 01. 2021 - tengu

Zdravotná a hygienická spoločnosť Essity, globálny výrobca profesionálnych hygienických produktov Tork, ponúka širokú škálu hygienických riešení, ktoré pomáhajú výrobným podnikom udržať správnu hygienu a tiež zvýšiť efektivitu výroby v novo upravených priestoroch. Patria medzi ne Tork PeakServe sústavy na výdaj uterákov, rad prostriedkov na čistenie povrchov a dezinfekčné systémy. 

Novo rozšírený rad Tork PeakServe dávkovačov využíva revolučnú technológiu nepretržitého výdaja uterákov s natlakovanými náhradnými náplňami, ktorá zaisťuje nepretržitú zásobu uterákov pre správnu hygienu rúk. Rozšírený rad týchto produktov ponúka široký výber riešení pre všetky typy prostredia, kde sa vyskytuje veľa ľudí. 

Správna hygiena vo výrobných podnikoch zahŕňa čistenie povrchov tak, aby nedochádzalo k prenosu nákazy prostredníctvom miest, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Rad odolných dávkovačov Tork Performance má rôzne možnosti montáže, takže vedúci výrobných podnikov môžu umiestňovať hygienické potreby tam, kde je to najviac potrebné.

Hygienické stanice – najmä, keď sú strategicky rozmiestnené, môžu podporiť hygienické návyky zamestnancov. Dávkovače dezinfekcie Tork pomáhajú udržať správnu hygienu, zatiaľ čo dokumenty, ktoré dáva Tork k dispozícii, napríklad Príručka Tork pre rozmiestnenie dávkovačov, zamestnancov naučí, ako dávkovače na pracovisku rozmiestniť tak, aby fungovali čo najefektívnejšie.

„Aby sme udržali zamestnancov zdravých a v bezpečí a zaistili efektivitu prevádzky, musí byť dodržiavanie hygienických pravidiel naďalej našou prioritou,“ hovorí Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager zo spoločnosti Essity, Professional Hygiene. „Balíček hygienických riešení Tork ponúka tie najdôležitejšie produkty a zdroje pre zachovanie hygieny, aj produktivity výrobných podnikov, čo hrá kľúčovú úlohu pre úspešný prechod na nový hygienický štandard. Výberom správnych produktov a ich optimálnym rozmiestnením sa dá dosiahnuť zlepšenie efektivity výroby bez kompromisov v dodržiavaní hygienických pravidiel.“

Nie je možné vkladať komentáre

Rubriky

Archiv

order essay writing service