Categorized | Cestovanie

Tienenie, okná, strecha či garážové vráta – ako je to s výmenou jednotlivých častí plášťa domu v zime?

07. 11. 2022 - tengu

Pri plánovaní výmeny či rekonštrukcie jednotlivých častí plášťa domu stojí veľa ľudí pred rozhodnutím, či sa do realizácie púšťať v zimných mesiacoch alebo ju radšej odložiť na jar. Pri niektorých prvkoch neplatia v súvislosti s ročným obdobím prakticky žiadne obmedzenia. Týka sa to najmä tých častí plášťa, ktoré sa montujú čisto mechanicky. Inde, naopak, existujú limity z hľadiska komfortu či použitia stavebnej chémie v zime. Ktorým častiam plášťa domu je možné sa teda bez problémov venovať aj v týchto mesiacoch?

Mechanické pripevňovanie tienení

Výmena či inštalácia novej tieniacej techniky patrí z hľadiska celého plášťa domu k tým najrýchlejším úkonom. „Násobne viac času než samotná inštalácia môže zabrať skôr výber správneho riešenia – predokenných roliet alebo vonkajších žalúzií. Práve pri nich často záleží aj na stavebnej pripravenosti. Nové stavby so žalúziami už počítajú, môže sa však stať, že podomietkové boxy, do ktorých žalúzie zachádzajú, majú obmedzenú hĺbku, a tak sa do nich vojdú len niektoré typy lamiel,“ upozorňuje Petr Přichystal zo spoločnosti Lomax, ktorá sa zaoberá produkciou tieniacej techniky a garážových vrát.

Samotná montáž tienenia v bežnej domácnosti prebieha jeden deň, aj keď sa osadzuje napríklad viac než 10 okien. Tie zároveň nie je nutné otvárať, montáž prebieha čisto zvonku. Počas inštalácie sa jednotlivé časti – najmä lamely a vodiace lišty – na mieste iba zmontujú dohromady a pomocou skrutiek pripevnia okolo okien. „Vďaka tomuto spôsobu montáže je tak možné tieniacu techniku inštalovať aj počas zimy. Ľudia ju síce majú spojenú hlavne s letnými mesiacmi, vďaka tomu sa im tak pri realizácii na prelome roku môže výraznejšie skrátiť termín od objednania po montáž,“ dopĺňa Přichystal.

Zníženie komfortu pri výmene okien či dverí

V prípade okien a dverí môže byť ich montáž v zime zložitejšia, najmä z dôvodu využitia chemickej peny, ktorá plní okrem iného izolačnú funkciu. Peny spravidla nie sú určené na používanie v teplotách nižších než 5 °C, keď sa výrazne znižuje ich účinnosť. Na trhu je možné však kúpiť aj také, ktoré tento limit nemajú a ich použitie je možné až do mínus 15 °C. Všeobecne sú však drahšie. Okrem použitia správnych chemických materiálov je dôležité kontrolovať taktiež vlhkosť muriva a spojovacích materiálov. V zime ju totiž ovplyvňuje všeobecne vyššia vlhkosť vzduchu. V prípade skla a plastov okien je potom dobré dbať aj na to, ako reagujú na nízke teploty a či tým pádom môže dôjsť pri oteplení k zmenám z hľadiska rozťažnosti materiálov.

V neposlednom rade je dobré mať na pamäti aj to, že montáž dverí či okien znamená aj krátkodobé výrazné ochladenie interiéru. Odborníci uvádzajú, že výmena jedného okna zaberie zhruba dve hodiny, ak sa však menia v celej domácnosti, znamená to, že steny v nej môžu výrazne premrznúť. Veľa ľudí sa preto snaží montáž nových okien či dverí smerovať skôr na jar. Ak už však súčasné riešenie nezaručuje dostatočné tepelno-izolačné vlastnosti, je lepšie sa do výmeny pustiť aj v zime, aby sa zvyšné chladné obdobie nepodpísalo negatívne na nákladoch za vykurovanie.

Výmena garážových vrát bez nutnosti zmien vjazdového otvoru

Montáž garážových vrát je úkon, ktorý sa veľa ľudí snaží vtlačiť skôr do letných mesiacov. Často to súvisí aj s ďalšími zmenami či výmenami ďalších častí plášťa domu. Podobne ako v prípade tienenia je však montáž garážových vrát možná aj v zime. Teoreticky jediným limitom tak môže byť to, že priestor garáže – podobne ako v prípade okien – môže z dôvodu montáže vrát na krátky čas prechladnúť. „Z praktického hľadiska to však nie je taký problém. Zároveň treba dodať, že zákazníci, ktorí sa pre výmenu vrát rozhodnú v zime, tak robia hlavne preto, že tepelno-izolačné vlastnosti súčasných vrát sú už nedostatočné. Namiesto zlej izolácie a obrovských nákladov na vykurovanie tak skrátka zvolia výmenu vrát,“ upresňuje Petr Přichystal.

Ako aj v prípade tieniacej techniky je montáž veľmi rýchla – opäť sa používa čisto mechanické upevňovanie, počas inštalácie sa potom jednotlivé časť vrát a ich konštrukcia zoskrutkujú k sebe. „Súčasné technológie nám umožňujú vymeniť vráta bez toho, aby bolo nutné nejako upravovať otvor pre ne určený. V mnohých prípadoch to zároveň ani nie je možné. Vďaka špeciálnemu rámu z hliníkových profilov tak môžeme vytvoriť potrebné ostenie a nadpražie, ku ktorému sa vo finále nové vráta pripevnia,“ hovorí Přichystal s tým, že montáž sa aj vďaka tomuto riešeniu môže výrazne skrátiť.

Zimná oprava strechy len v najnutnejších prípadoch

Rekonštrukcia strechy v zime je zrejme najmenej obvyklou realizáciou. Aj tá však možná je. Zjednodušene sa dá povedať, že najviac záleží na rozsahu opráv. Teda či sa menia iba škridle, alebo aj trámy, prípadne či sa k nim pridáva aj napríklad nová podlaha na pôjde či komín. Čím je realizácia rozsiahlejšia, tým skôr je vhodné začať s ňou až na jar, celý proces totiž spravidla trvá aj niekoľko mesiacov. Vyplatí sa teda počkať nielen z dôvodu nižšieho rizika nepriaznivého počasia, ale aj z dôvodu občasnej nutnosti využiť stavebnú chémiu, ktorá nie vždy môže byť vhodná na použitie v mrazoch. V neposlednom rade je lepšie rekonštrukciu strechy plánovať až po zime aj preto, že práve v najchladnejších mesiacoch dostáva táto časť stavby najviac zabrať, napríklad z dôvodu nánosov snehu. Jarnú kontrolu celkového stavu tak je možné spojiť aj s čiastočnou či úplnou rekonštrukciou.

Existujú však aj prípady, kedy je oprava strechy nutná už v zime. Takým príkladom môžu byť napríklad nehody, keď pre nepriaznivé poveternostné podmienky môže dôjsť k poškodeniu krytiny či už nánosom snehu, či napríklad zrútením vyvráteného stromu. V takých prípadoch je dobré opravy čo najviac urýchliť, ideálne len na niekoľko dní. Celú vec môže ohrozovať počasie, najmä potom častejšie zrážky, zaizolovanie stavby má však v takom prípade prednosť. Ak už pri opravách naprší či nasneží dovnútra, je dobré inkriminované miesta dôkladne vysušiť a zabrániť tak možnému vzniku plesní.

Nie je možné vkladať komentáre

Rubriky

Archiv

graduate essay writing services