Categorized | Naša téma

TORK SPUSTIL INFORMAČNÚ PLATFORMU BEZPEČNE V PRÁCI NA PODPORU VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ

04. 06. 2020 - tengu

Spoločnosť Tork v reakcii na pandémiu choroby COVID-19 spustila novú informačnú platformu Bezpečne v práci. Jej cieľom je pomôcť vedeniu škôl, učiteľom i študentom starať sa o seba, aby zostali zdraví. Príručka Tork Bezpečne v práci je internetový zdroj aktuálnych hygienických poznatkov s odporúčaniami pre firmy i ďalšie inštitúcie. Ako svetový líder v profesionálnej hygiene ponúka spoločnosť Tork skúsenosti a rady založené na desaťročiach praxe obohatené o najnovšie odporúčania pre verejné zdravie, aby materským, základným a stredným  školám a aj univerzitám pomohla zabrániť šíreniu patogénov a ochrániť zdravie všetkých pracovníkov, žiakov a študentov.

Súčasťou tejto snahy je aj vytvorenie manuálu Tork Bezpečne v práci: Príručky pre vzdelávacie zariadenia v čase COVIDu-19, vďaka ktorej sa školy môžu uistiť, že je ich režim upratovania správne nastavený, a aby o zaistení bezpečnosti mohli ubezpečiť aj rodičov a študentov. Rady v príručke Bezpečne v práci sú v súlade s odporúčaniami verejných zdravotníckych orgánov, ako je Svetová zdravotnícka organizácia. Tork Bezpečne v práci: Príručka pre vzdelávacie zariadenia v čase COVIDu-19 zaisťuje manažérom upratovania v školách rady a informácie pre udržiavanie správnej hygieny rúk, čistenie povrchov a rozmiestnenie zásobníkov hygienických potrieb, čo je momentálne vo všetkých verejných inštitúciách prioritou.

„Vzdelávacie inštitúcie sú pre spoločnosť nenahraditeľné a majú kľúčovú úlohu pri vytváraní správnych hygienických návykov, vrátane umývania rúk, už v najmladšom veku. Teraz čelia mimoriadnej výzve, pretože musia zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel v čase, keď sa znova otvárajú verejnosti,“ hovorí Anna Königsonová Koopmansová, marketingová riaditeľka spoločnosti Essity Professional Hygiene. „Tork vytvoril manuál Bezpečne v práci: Príručku pre vzdelávacie zariadenia v čase COVIDu-19, aby pomohol vzdelávacím inštitúciám vylepšiť režim upratovania a vštepiť študentom zásady správnej hygieny rúk, a aby mohli ubezpečiť rodičov, študentov, učiteľov i ďalších zamestnancov, že školy sú bezpečné.“

Odporúčania z Tork Bezpečne v práci: Príručky pre vzdelávacie zariadenia v čase COVIDu-19 zahŕňajú:

  • Zásady správnej hygieny rúk pre učiteľov a študentov, vrátane výučbových nástrojov na vštepenie týchto zručností najmladším deťom.
  • Odporúčania a rady rozlíšené podľa veku na zlepšenie hygieny rúk a pripomenutie študentom, aké je dôležité správne umývanie rúk.
  • Odporúčania na čistenie a dezinfekciu povrchov v školách všetkých stupňov, ktoré zabraňuje šíreniu patogénov.
  • Odporúčania týkajúce sa rozmiestnenia zásobníkov hygienických potrieb na zaistenie správnej hygieny rúk v školách všetkých stupňov.

Nie je možné vkladať komentáre

Rubriky

Archiv

trustworthy essay writing service